DE PRAKTIJK - KLACHTEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelding - Behandeling - Samenwerking - Vergoeding - Waarneming - Privacy - Klachten - Kwaliteitsbeleid 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Logopedie Krebbers volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling of wanneer u andere klachten heeft, neem dan contact op met de praktijkhouder Marjo Krebbers.  

Ook kunt u contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn, telefoonnummer 0182-587185.

WKKGZ-informatie

Klachtenfolder