DE PRAKTIJK - KWALITEITSBELEID

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelding - Behandeling - Samenwerking - Vergoeding - Waarneming - Privacy - Klachten - Kwaliteitsbeleid 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij volgen de laatste ontwikkelingen in de logopedische zorg en scholen ons regelmatig bij.
 

Logopedie Krebbers is Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Logopediepraktijk Krebbers voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voor logopedisten.  
De logopedisten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.


Wij hebben de training DTL gevolgd en met succes afgesloten en voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die door het ministerie van VWS gesteld zijn.

Alle logopedisten zijn ingeschreven in het register dyslexiebehandelaars van de NVLF.