DE PRAKTIJK - PRIVACY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelding - Behandeling - Samenwerking - Vergoeding - Waarneming - Privacy - Klachten - Kwaliteitsbeleid 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De behandelaar neemt kennis van vertrouwelijke informatie. Met deze informatie wordt binnen Krebbers Logopedie Dyslexie zorgvuldig omgegaan. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

Dit betekent wij deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mogen verstrekken. Aan het begin van de behandeling kan u daarom worden gevraagd om een toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Hiermee geeft u ons de mogelijkheid om met derden te overleggen over de behandeling.

Het verloop en de resultaten van de behandeling zullen altijd aan de verwijzer (huisarts, een arts-specialist, een tandarts of een tandarts-specialist) worden gerapporteerd.

 

PRIVACYREGLEMENT MEI 2018

AVG VOOR OUDERS