DE PRAKTIJK - SAMENWERKING

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelding - Behandeling - Samenwerking - Vergoeding - Waarneming - Privacy - Klachten - Kwaliteitsbeleid 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Logopediepraktijk Krebbers werkt nauw samen met huisartsen, tandartsen, orthodontisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, leerkrachten, Intern Begeleiders, Ambulant Begeleiders en andere hulpverleners.

Logopediepraktijk Krebbers is betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden:

  • Gezondheidscentrum-Wijchen; naast de locatie in Sluiskamp verlenen we samen met (kinder)fysiotherapie, (kinder)ergotherapie en (kinder)pschologie multidisciplinaire zorg aan kinderen en volwassenen op `t Slotje (Huurlingsedam).

         

  • Dyslexie Centrum Wijchen; vanaf 2010 hebben wij de behandelingen van ernstige enkelvoudige dyslexie voor Dyslexie Centrum Wijchen verzorgd.
     
  • Parkinsonnet; Logopediepraktijk Krebbers is vanaf de oprichting lid van Parkinsonnet.

          

  • MS-netwerk; Logopediepraktijk Krebbers is sinds 2014 lid van MS-Zorgnet.

         
 

  • KIM; een samenwerkingsverband van kindertherapeuten uit Wijchen.