DE PRAKTIJK - WAARNEMING

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmelding - Behandeling - Samenwerking - Vergoeding - Waarneming - Privacy - Klachten - Kwaliteitsbeleid 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.