DYSLEXIE - HOE WERKEN WIJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat is dyslexie - Leesonderwijs en verwijzing - Hoe werken wij - Verloop onderzoeks- en behandeltraject - Ervaringen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hoe werken wij

Om na te gaan of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek starten wij bij de aanmelding de kosteloze pré-intake, waarin wij het leerlingdossier van school beoordelen aan de hand van de ingevulde schoolvragenlijst met bijbehorende documenten en de aanvullende oudervragenlijst. Bij een goedgekeurd dossier start een vergoed onderzoekstraject. Wanneer daaruit blijkt dat er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (E.E.D.) komt de leerling in aanmerking voor vergoede behandelingen. Wij maken daarbij gebruik van de wetenschappelijk effectief bewezen Fonologische& Leerpsychologische methode (F&L-methode). Iedere behandeling is maatwerk en gaat uit van de sterke kanten van de leerling.

 

De methode: Kleurend Dyslexie de baas!

Met de F&L-methode maken we de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar met kleuren in modulair opgebouwde leerstappen. Hierbij gebruiken we aantrekkelijke, kleurrijke materialen en een computerprogramma. Door gebruik te maken van de klankgroepen en klinkerankerpunten in een woord, is de logica van het taalsysteem zichtbaar en verklaarbaar, wat leidt tot vloeiende lezen en spellen. Veel basisregels voor lezen en spellen zijn klankgroep- en klinkerafhankelijk en hangen logisch met elkaar samen. Voor een optimaal resultaat stemmen wij de behandeling daar waar mogelijk af op de schoolsituatie.

 

Geregistreerde onderzoekers en behandelaars op het gebied van dyslexie

Bij Krebbers Logopedie-Dyslexie werken logopedisten/dyslexiebehandelaars, dyslexiespecialisten en orthopedagogen onder supervisie van GZ-psychologen. De eindverantwoordelijkheid voor het dyslexieonderzoek en behandeltraject ligt bij de GZ-psycholoog. Deze onderhoudt de contacten met ouders aan het begin van het onderzoek, begeleid de onderzoekers bij het dyslexieonderzoek en de verslaglegging van de diagnostiek. Verder adviseert zij de dyslexiebehandelaars gedurende het behandelproces en de verslaglegging.

Gekwalificeerde orthopedagogen of orthopedagoog/logopedisten voeren het dyslexieonderzoek uit. Geregistreerde orthopedagogen en logopedist/dyslexiebehandelaars verzorgden de dyslexiebehandelingen en Remedial Teaching.