DYSLEXIE - LEESONDERWIJS EN EVENTUELE VERWIJZING

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat is dyslexie - Leesonderwijs en verwijzing - Hoe werken wij - Verloop onderzoeks- en behandeltraject - Ervaringen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leesonderwijs en eventuele verwijzing

In groep 1-2 werkt men aan de beginnende geletterdheid: de herkenning van klanken en letters. In groep 3 leren kinderen gericht lezen en schrijven, waarbij de automatisering van letters en korte woorden belangrijk is. Aan het einde van groep 3 ontstaat de leessnelheid en het schrijven van kleine letters.

Bij een minder vlotte ontwikkeling valt op, dat kinderen wanneer ze woorden lezen deze lang in letters blijven hakken (b-oe-k), omdat er onvoldoende woordherkenning aanwezig is. Extra oefenstof is dan nodig. De meeste kinderen krijgen het lezen en spellen in groep 4 goed door. Boekt een kind in deze fase echter onvoldoende vooruitgang dan kan er sprake zijn van dyslexie en moet school bij V- CITO-scores het dyslexieprotocol opstarten en extra oefenstof aanbieden. Pas wanneer een kind na 3 opeenvolgende CITO-meetmomenten V-scores behaald op lezen of spellen, kan school (wanneer er voldaan is aan alle voorwaarden) een kind verwijzen voor een dyslexieonderzoek wat sinds 2015 valt onder de jeugdwet. https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/handreiking-voor-gemeenten-dyslexie-onder-de-jeugdwet