DYSLEXIE - WAT IS DYSLEXIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat is dyslexie - Leesonderwijs en verwijzing - Hoe werken wij - Verloop onderzoeks- en behandeltraject - Ervaringen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dyslexie

Dyslexie is primair een leerstoornis met een neurologische oorzaak. Het leidt tot een hardnekkig automatiseringsprobleem van het lezen en/of spellen. Bij mensen met dyslexie verloopt de letter-klankkoppeling niet goed. Zij hebben problemen met de fonologie.

Dyslexie veroorzaakt vaak grote moeilijkheden op school. Standaard onderwijs en extra ingezette hulp leiden tot onvoldoende resultaat, waardoor leerlingen onder hun niveau presteren.

 

Beroemde Dyslectici

Er zijn ook beroemde mensen met dyslexie, zoals:

de wereldleiders Winston Churchill en John F. Kennedy, de uitvinders Albert Einstein en Wubbo Ockels, de schilders Leonardo da Vinci en Pablo Picasso, vanuit de muziek Mozart, Beethoven en John Lennon, vanuit de filmwereld Walt Disney, Steven Spielberg, Whoopi Goldberg en Tom Cruise, de schrijvers Agatha Christie Jaques Vriens, de sporters Mohammed Ali en Dennis Bergkamp, succesvolle computerman Steve Jobs en de kok Jamie Oliver.