MARLOES DE ROOIJ

Marloes de Rooij
Logopedist

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Locaties: Sluiskamp, Gezondheidscentrum Wijchen, 't Mozaïek 

E-mail: m.derooij@logopediekrebbers.nl

 

Marloes de Rooij is in 2018 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gespecialiseerd in communicatie- en slikproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen. Daarnaast heeft zij ook ervaring opgedaan op het gebied van spraak-/taalproblematiek bij kinderen en lees- en spellingsproblemen.
Marloes werkt sinds 2018 in een revalidatiecentrum/verzorgingshuis en behandelt daar de neurologische cliënten.
Sinds augustus 2018 is zij werkzaam bij logopediepraktijk Krebbers. Zij behandelt voornamelijk kinderen met spraak-/taalproblematiek, lees- en spellingsproblemen, afwijkende mondgewoonten, stemproblematiek, slikproblemen, communicatieproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen en voert dyslexiebehandelingen uit. Marloes vindt het leuk aan de logopediepraktijk dat zij diverse doelgroepen behandelt. Haar ambitie is om zichzelf zo breed mogelijk op te leiden en dit zoveel mogelijk te kunnen toepassen in de praktijk. Zij heeft de vaardigheid om perfectionistisch, rustig en met veel discipline te werk te gaan.

‘Ik wil graag kwalitatieve zorg leveren waarbij ik de cliënt ondersteuning geef bij het behandelproces.’