R.T. - CONTACT OUDERS EN SCHOOL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doelgroep - Behandelaar - Methode - Tarieven - Contact ouders en school 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om uw kind goed te kunnen begeleiden bij de huiswerkoefeningen participeert één van de ouders als co-therapeut bij de gegeven R.T. (Remedial Teaching). Wij stellen een goede communicatie tussen ouders, school en behandelaar op prijs en zullen tussentijds contacten onderhouden met de leerkracht en intern begeleider van uw kind.