R.T. - METHODE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doelgroep - Behandelaar - Methode - Tarieven - Contact ouders en school 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De R.T. (Remedial Teaching) vindt één keer per week plaats. Om de aangeboden leerstrategieën te automatiseren krijgt uw kind huiswerkopdrachten mee waaraan 5x per week ongeveer 15 minuten gewerkt moet worden. Verder streven we ernaar, met werkboeken van school, een brug te slaan naar het werk in de schoolsituatie. Zo is uw kind sneller in staat, dat wat geleerd is, in de praktijk toe te passen.

We werken tijdens de R.T. (Remedial Teaching) veelal met de methode Taal in Blokjes, een afgeleide van de F&L methode. Dit is een cognitieve taalkundige methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen. De methode gaat uit van de klanken van de taal en werkt met klankregels. Uit ervaring blijkt dat deze methode in korte tijd voor een aantoonbare groei in de lees- en schrijfontwikkeling kan zorgen.

Meer informatie kunt u ook vinden bij dyslexie of  www.taalinblokjes.nl en www.stichtingtaalhulp.nl.