R.T. - TARIEVEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doelgroep - Behandelaar - Methode - Tarieven - Contact ouders en school 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omdat deze behandelingen buiten de vergoede zorg van de zorgverzekeraar vallen, zijn de gemaakte kosten veelal voor eigen rekening. Deze kosten zijn wel fiscaal aftrekbaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden R.T. (Remedial Teaching), dit hangt van uw polis af. Neem voor meer informatie contact op met uw verzekeraar.

Er wordt een tarief voor drie kwartier van € 50,- gehanteerd voor:

  • wekelijkse begeleiding van lees- en spellingsproblemen (waarbij uitgegaan wordt van 45 minuten directe tijd en 15 minuten voorbereidings- en administratietijd)
  • didactisch onderzoek (na 12-15 behandelingen in verband met de voortgangsbepaling)
  • verslaglegging (voortgangs- en eindverslagen)
  • telefonische gesprekken (in het kader van de behandeling, bijvoorbeeld met leerkrachten)
  • bezoek aan school voor overleg

 

Bij verhindering en/of ziekte:

Zeg RT-zittingen 24 uur van tevoren af, daar deze anders bij u in rekening worden gebracht.