REMEDIAL TEACHING

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doelgroep - Behandelaar - Methode - Tarieven - Contact ouders en school 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wanneer er sprake is van lees- en schrijfproblemen bestaan er binnen onze praktijk mogelijkheden voor R.T. (Remedial Teaching).

Logopedisten mogen geen vergoede zorg voor dyslexie aanbieden. Uit ervaring merkten we dat we om die reden, kinderen die buiten de vergoede dyslexiezorg vielen, moesten verwijzen naar derden. De al ingezette behandelingen volgens de methode Taal in Blokjes, die we bij groep 1 en 2 leerlingen regelmatig aanbieden wanneer er problemen bestaan met de voorwaardentraining voor beginnend lezen en schrijven, kregen dan echter geen vervolg. Om die reden hebben we gemeend ook deze zorg binnen de gemeente Wijchen te moeten waarborgen.