R.T. - DOELGROEP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doelgroep - Behandelaar - Methode - Tarieven - Contact ouders en school 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leerlingen die niet toegelaten kunnen worden tot de vergoede dyslexiebehandeling en gebaat zijn bij gerichte ondersteuning bij het leren lezen en schrijven.

De dyslexiebehandeling, die wij sinds 2010 verzorgen voor Dyslexiecentrum Wijchen, wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar, voor kinderen met ernstige enkelvoudigedyslexie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.