VERA LAMERS-HAARMAN

Vera Lamers-Haarman
Orthopedagoog

Aanwezig:           maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Locatie:                ’t Mozaïek

E-mail: v.haarman@logopediekrebbers.nl

 

 

Vera Lamers-Haarman is in 2003 in Nijmegen afgestudeerd als orthopedagoog, gespecialiseerd in leerproblemen. Vervolgens heeft zij ook de Pabo afgerond, waarin ze veel ervaring heeft opgedaan in de didactische vaardigheden. Ze heeft nog steeds veel affiniteit met het onderwijs, maar haar hart ligt echt bij de individuele begeleiding van kinderen die om uiteenlopende redenen extra zorg nodig hebben.
Sinds 2008 heeft Vera als orthopedagoog bij verschillende praktijken en onderwijsbegeleidingsdiensten gewerkt, waar zij kinderen en jongeren met zowel leer- als ontwikkelingsproblemen diagnosticeerde en behandelde. De laatste jaren heeft Vera zich steeds verder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van lees- en spellingsproblemen in het algemeen en dyslexie in het bijzonder.
Sinds oktober 2016 werkt Vera met veel plezier bij logopediepraktijk Krebbers. Zij voert de dyslexieonderzoeken en -behandelingen uit. Vera hanteert een rustige, gestructureerde en weloverwogen werkwijze. Daarnaast vindt zij de intensieve samenwerking met ouders een belangrijk onderdeel van de dyslexiebehandelingen, wat zij ook erg bijzonder vindt aan deze praktijk.

‘Ik zie kinderen groeien, niet alleen op lees- en spellingsgebied, maar zeker ook op het gebied van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid’