VOLWASSENEN - ADEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkeerde spreekadem - Adembeheersing - Hyperventilatie - Longproblemen / COPD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

We ademen vaak ongemerkt. Als het ademen niet meer vanzelf gaat, zoals bij astma, bronchitis of stress ervaren we het als een last en kunnen er problemen ontstaan.

Er zijn verschillende manieren van logopedische behandeling mogelijk:

Ontspanning- en zelfbewustwordingstechnieken, ademtherapieën of stressmanagement.

< Terug naar Volwassenen