VOLWASSENEN - ADEM - VERKEERDE SPREEKADEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verkeerde spreekadem - Adembeheersing - Hyperventilatie - Longproblemen / COPD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Een verkeerde spreekadem ontstaat wanneer er verkeerd geademd wordt tijdens spreken. Mensen raken als het ware "achter de adem", bij te lang doorspreken op een ademstroom. Om voor de volgende uiting voldoende lucht te krijgen ontstaat er een gespannen, hoorbare inademing. In de behandeling wordt een goede spreekadem aangeleerd.

< Terug naar Volwassenen - Adem