VOLWASSENEN - DYSLEXIE

Dyslexie kenmerkt zich door een hardnekkig probleem met het aanleren van en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of spellen. Wanneer de lees- en/of spellingsvaardigheid sterk afwijkt van wat verwacht mag worden op basis van leeftijd, intelligentie en scholing spreek men van dyslexie. Omdat dyslexie in ernstige mate inwerkt op taken, vakken en situaties die om een lees- en spellingsvaardigheid vragen, is het vaak moeilijk prestaties te leveren overeenkomstig de aanleg en kan dit leiden tot frustratie van talent.

In 2010 heeft logopediepraktijk Krebbers, voor de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, een samenwerkingsverband kunnen sluiten met Dyslexie Centrum Wijchen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij zelfstandig eindverantwoordelijk voor onderzoek en behandeling van dyslexie. Binnen de behandelingen werken wij met de F&L methode. Per individu wordt gekeken wat nodig is om in eerste instantie het leesplezier terug te krijgen en ten tweede het lezen en spellen te verbeteren/vergemakkelijken.

Dyslectici, die buiten vergoede regelingen vallen, kunnen op eigen kosten met de F&L methode of Taal in Blokjes worden begeleid. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

< Terug naar Volwassenen