VOLWASSENEN - ETEN EN DRINKEN

------------
Slikken
------------ 

Er kunnen problemen ten aanzien van het eten, drinken en slikken ontstaan bij een aandoening in het zenuwstelsel, na hersenletsel of een operatie in hoofd/halsgebied.

Voorbeelden van slikproblemen:

• Voedsel blijft in de mond plakken
• Vocht of voedsel komt terug via de neus
• Speeksel of voedsel loopt uit de mond
• Voedsel kan niet worden doorgeslikt en blijft in de keel ‘hangen’
• Verslikken waardoor vocht of voedsel in de luchtpijp komt

De logopedist beoordeelt de veiligheid van het slikproces en de mondmotorische vaardigheden. 
Aanvullend radiologisch onderzoek door een K.N.O. arts is soms nodig.

De logopedist probeert na onderzoek het slikproces te verbeteren door:

• Aanpassing van de houding
• Aanpassing van de voedseldikte
• Aanpassing van drink- en eetgerei (speciale bekers, rietjes, bestek)
• Verbetering van de manier van eten  (rust, volgorde en tongpositie bij slikken)
• Training van mond-, lip- en tongspieren

Meer informatie over slikken en slikstoornissen:

www.dysphagiaonline.com

< Terug naar Volwassenen