VOLWASSENEN - GEHOOR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aangeboren slechthorendheid - Doofheid op latere leeftijd Verworven slechthorendheid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bij communicatie is een goed gehoor essentieel. Gehoorproblemen leiden vaak tot communicatieproblemen, welke kunnen verbeteren met alternatieve hulpmiddelen; zoals gebaren en spraakafzien (liplezen).

Signalen die kunnen duiden op een verminderd gehoor:

 • Schrikreacties
 • Niet goed kunnen lokaliseren waar het geluid vandaan komt
 • De betrokkene spreekt harder dan de omgeving

Er zijn verschillende soorten van slecht of niet horen:

 • Zwakke luistervaardigheid
 • Slechthorendheid
 • Doofheid

Bij wie kan het voorkomen:

Hoorstoornissen komen op elke leeftijd voor. Een verkoudheid kan leiden tot een tijdelijke hoorstoornis. Een infectie kan ook leiden tot een permanente doofheid of achteruitgang van de hoorfunctie. Bij aangeboren afwijkingen kan sprake zijn van permanente doofheid.

Wat te doen:

Bij twijfels aan het gehoor is het verstandig de huisarts te raadplegen.

Voor meer informatie over gehoor:

http://www.hoorwijzer.nl/hoortests/doe_het_zelftests/hoorwijzer_test.html
http://www.logopediepraktijk-losser.nl/doelgroepen/volwassenen/gehoor-bij-volwassenen/gehoor-link

Gehoor

Het oor, wat bestaat uit een buitenoor, middenoor en binnenoor, is nodig om geluid te horen. Geluid is een luchttrilling, die door de gehoorgang bij het trommelvlies komt. Het buitenoor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang. Door de vorm van de oorschelp kun je horen of geluid van voor of van achter komt. Meer naar binnen, in de gehoorgang, ligt het dun, strak gespannen, kwetsbare trommelvlies. Hierachter zit het middenoor, wat bestaat uit een kleine, luchthoudende ruimte met daarin drie beweeglijke gehoorbeentjes. De gehoorbeentjes worden door hun vorm hamer, aambeeld en stijgbeugel genoemd. De stijgbeugel zit vast aan het binnenoor. Het binnenoor wat eruit ziet als een slakkenhuis is gevuld met een waterige vloeistof. De botjes versterken het geluid door de manier waarop ze reageren op het trommelvlies. Zo kunnen zachte geluiden of geluiden die van ver komen gehoord worden. De stijgbeugel werkt als een zuiger en brengt de vloeistof in het binnenoor in beweging. Hierdoor worden trilhaartjes in beweging gebracht. Elke haartje veegt, als het trilt, over een dun vlies. Daardoor ontstaat er een elektrisch stroompje, wat via de zenuwen naar de hersenen wordt gestuurd en zorgt dat het geluid begrepen wordt. 

Zwakke luistervaardigheid

Er is sprake van een zwakke luistervaardigheid als het geluid, ondanks een goed gehoor, niet goed verwerkt wordt. De oorzaak is niet aanwijsbaar. Gevolgen kunnen zijn communicatie-, leer-, en gedragsproblemen.

Kenmerken zijn:

 • Een zwak auditief onderscheidingsvermogen tussen spraakklanken
 • Een zwak auditief geheugen
 • Wisselende reacties op auditieve informatie
 • Moeite met spraakverstaan in een rumoerige omgeving
 • Moeite met auditieve analyse en synthese

< Terug naar Volwassenen