VOLWASSENEN - GEHOOR - AANGEBOREN SLECHTHORENDHEID

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aangeboren slechthorendheid - Doofheid op latere leeftijd Verworven slechthorendheid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gehoorverliezen variëren van licht tot zeer ernstig. Ook na het aanmeten van hoortoestellen is er, bij een aangeboren gehoorverlies, van een spontane taalontwikkeling geen sprake. Horende kinderen leren spreken door nadoen en herhalen. Omdat gehoorgestoorde kinderen niet of minder reageren op eigen gebrabbel en omgevingstaal, leren zij de betekenis van geluiden en spraak minder automatisch. Dit leidt tot een moeizame communicatie en een spraak- en taalachterstand. Er kunnen  problemen optreden in de sociaal emotionele ontwikkeling en het lezen, die op volwassen leeftijd nog kunnen bestaan.

Testen:

Wanneer u slechter gaat horen, kan dit tot communicatieproblemen leiden. Het is zinvol dit door een KNO-arts of audiologisch centrum te laten onderzoeken. Geven hoortoestellen niet genoeg toegang tot geluid en/of spraak, dan is een cochleair implantaat (CI) een optie. Bij deze andere manier van horen zet een toestel geluid om in elektrische signalen die rechtstreeks worden doorgegeven aan de gehoorzenuw. Middels intensieve begeleiding en revalidatie leert men omgaan met een CI en wordt spraak vaak weer verstaan.

Wat doet de logopedist?

De hoortraining zal zich vooral richten op (hernieuwde) aandacht voor de uitspraak en het spraakafzien. De resultaten zijn afhankelijk van diverse factoren.

Meer informatie over aangeboren slechthorendheid:

www.nvvs.nl/foss      
www.fenac.nl

< Terug naar Volwassenen - Gehoor