VOLWASSENEN - GEHOOR - VERWORVEN SLECHTHORIGHEID

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aangeboren slechthorendheid - Doofheid op latere leeftijd Verworven slechthorendheid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het gehoorverlies is licht tot ernstig. Een aangeboren slechthorendheid heeft invloed op de spraak- en taalontwikkeling. Bij een gehoorverlies op latere leeftijd, door een ongeval, infectieziekte, medicijngebruik of lawaaibeschadiging, speelt dit minder. Als gevolg van binnenoorslijtage ontstaat ouderdomsslechthorendheid. Bij deze meest voorkomende vorm worden geluiden vervormd en slecht waargenomen. Misverstaan leidt tot communicatieve problemen. Er kan een isolement ontstaan, met name in een lawaaiige omgeving en bij gesprekken met meerdere gesprekspartners. Met een hoortoestel los je niet alle problemen op. Omdat slechthorendheid niet-zichtbaar is, moet men voortdurend informatie navragen.

Wat doet de logopedist?

De slechthorende en zijn omgeving worden begeleid bij het gebruik van een hoortoestel en geadviseerd bij technische hulpmiddelen. De behandeling, eventueel in een groep, is gericht op een belangrijk hulpmiddel het leren spraakafzien (liplezen) en het communicatieherstel.

Meer informatie over verworven slechthorendheid:

www.nvvs.nl
www.fenac.nl
www.oorzaken.nl

< Terug naar Volwassenen - Gehoor