VOLWASSENEN - SPRAAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dysartrie - ALS - Aangezichtsverlamming - Ziekte van Parkinson - Nasaliteitsstoornissen - Slissen - OMFT - Stotteren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De lip- en tongspieren verzorgen de spraak (articulatie). Spraakstoornissen die voorkomen:

  • Algemene articulatiestoornissen: het niet goed uitspreken van spraakklanken;
  • Slissen/lispelen; de interdentale spraak: spreken met de tong tussen of tegen de tanden
  • Nasaliteit: zowel de open als de gesloten nasaliteit beïnvloeden de verstaanbaarheid.
  • Bij een aangebAoren gehemelte- of lipspleet (schisis); nasaliteit- en articulatiestoornissen.
  • Stotteren en niet-vloeiend spreken;
  • Dysartrie; spraakstoornis veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel.
  • Verbale dyspraxie: ook wel DCD (Developmental Co-ordination Disorder) stoornis bij het correct verwerken van informatie. Spraakmoeilijkheden kunnen een gevolg zijn.
  • Als gevolg van gehoorstoornissen.

< Terug naar Volwassenen