VOLWASSENEN - SPRAAK - ALS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dysartrie - ALS - Aangezichtsverlamming - Ziekte van Parkinson - Nasaliteitsstoornissen - Slissen - OMFT - Stotteren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amyotrofische Lateraal Scierose (ALS) is een ongeneeslijke progressieve ziekte, waarbij de zenuwcellen en zenuwbanen aangetast worden. Doordat de spieren niet meer worden gevoed en in werking gesteld ontstaat een (ernstige) spierzwakte.

Wat doet de logopedist?

Er wordt onderzoek gedaan naar de problemen en ontstane beperkingen met betrekking tot het kauwen, slikken, ademen, spreken en de verstaanbaarheid.

De behandeling is erop gericht de communicatie en het veilig slikken gedurende het hele ziekteproces zo goed mogelijk te waarborgen. Verder worden er adviezen en begeleiding gegeven bij ondersteunende communicatiehulpmiddelen.

Voor meer informatie over ALS zie: www.vsn.nl

< Terug naar Volwassenen - Spraak