VOLWASSENEN - SPRAAK - STOTTEREN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dysartrie - ALS - Aangezichtsverlamming - Ziekte van Parkinson - Nasaliteitsstoornissen - Slissen - OMFT - Stotteren
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omdat stotteren invloed kan hebben op de gehele persoon, is het een complexe stoornis. Het is een combinatie van spraak- en communicatieproblemen, waarbij negatieve emoties zoals schaamte, schuldgevoelens en verlegenheid vaak een rol spelen.

Kenmerken:

  • Onvloeiend spreken in de vorm van herhalen van klanken, woorden en woorddelen
  • Verlengen van klanken
  • Blokkeren op een klank
  • Gebruik van aanloopwoorden, stopwoorden en synoniemen
  • Maken van bijgeluiden
  • Opvallende spanningen
  • Bewegingen in het gezicht
  • Meebewegen van handen of ledematen
  • Vermijden van spreeksituaties
  • Vermijden van bepaalde woorden en klanken

Wat doet de logopedist?

Er wordt rekening gehouden met problemen in de spraakmotoriek, emotionele factoren, omgevingsfactoren of combinaties daarvan? Nagegaan wordt hoe het stotteren zich heeft ontwikkeld en van welke fase er sprake is. Bij het samenstellen van het behandelprogramma wordt rekening gehouden met de stotterfase. Een stottertherapeut kan de meer complexe stotterproblematiek behandelen. Er zijn ook logopedisten, zoals Marjo Krebbers, die zich extra hebben geschoold in stotteren, zonder dat zij erkend stottertherapeut zijn.

Meer informatie over stotteren:

www.stotteren.nl
www.nedverstottertherapie.nl 

Broddelen:

Broddelen kenmerkt zich eveneens door een niet-vloeiende spraak. Deze gaat echter vaak gepaard met een snelle, slappe, onduidelijke manier van spreken, het inslikken van woorden en het verhaspelen van zinnen. Broddelen komt in verschillende gradaties voor. Bij lichte kenmerken ondervindt men nauwelijks hinder. Bij de ernstige problematiek vallen naast de snelle, slordige articulaties ook verhaalstructuurproblemen op, waarbij helder en kernachtig overbrengen van informatie in juist geformuleerde zinnen met correcte verbuigingen en vervoegingen van woorden ontbreekt.

< Terug naar Volwassenen - Spraak