VOLWASSENEN - TAAL - AFASIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afasie - Meertaligheid - Taal- en spraakstoornissen bij dementie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bij afasie, een taalstoornis veroorzaakt door hersenletsel of een aandoening in de hersenen, ontstaan problemen in de communicatie, het taalbegrip, spreken, schrijven en lezen. Iemand kan daarnaast ook deels verlamd zijn. Een afasie treedt vaak plotseling op. De omvang en ernst zijn afhankelijk van de plaats en ernst van het hersenletsel, de algehele gezondheid, het vroegere taalvermogen en de persoonlijkheid.

Kenmerken van afasie:

  • Problemen met begrijpen van gesproken en/of gelezen taal
  • Problemen met spreken
  • Problemen met schrijven
  • Woordvindingsproblemen
  • Stemproblemen

Wat doet de logopedist?

Er wordt onderzoek gedaan naar het taalbegrip, het taalgebruik en de totale communicatie. De behandeling, gericht op de individuele spraak- en taalproblematiek, bestaat uit gerichte oefeningen, voorlichting en advies, zo nodig ondersteunt met een communicatiehulpmiddel. Omdat het herstel vooral plaatsvindt in het eerste half jaar, is er dan ook intensieve logopedie. Bent u bijv. in het ziekenhuis gestart met therapie dan helpen wij u verder.

Meer informatie over afasie: 

www.afasie.nl
www.afasiecentrum.nl
www.hersenstichting.nl
www.hersenletsel.net

< Terug naar Volwassenen - Taal