VOLWASSENEN - TAAL - TAAL- EN SPRAAKSTOORNIS DEMENTIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afasie - Meertaligheid - Taal- en spraakstoornissen bij dementie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taal- en/of spraakstoornissen kunnen bij alle vormen van dementie voorkomen. Dementie is nog ongeneeslijk.  De oorzakelijke factor bepaalt de inhoud en het resultaat van de therapie.

Wat doet de logopedist?

De resultaten uit het afgenomen taal- en spraakonderzoek kunnen bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose. De behandeling is gericht op het in stand houden van de aanwezige communicatieve vaardigheden.  Al bij het begin van het ziektebeeld kan de logopedist met voorlichting en begeleiding een rol spelen bij de ontstane communicatieproblemen.

Meer informatie over dementie:

www.hersenstichting.nl
www.alzheimer-ned.nl

 

 

< Terug naar Volwassenen - Taal